Hem

Friskolorna i Lund

 

Friskolorna i Lund är en ideell förening som samlar ca 30 fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor under ett tak.

 

 

FÖRENINGENS SYFTE

  • Öka den allmänna kännedomen om de alternativa driftsformerna för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasium samt villkoren för vår existens.
  • Tillvarata medlemmarnas intressen. Föreningen skall verka för förbättringar och motverka försämringar för våra verksamheter.
  • Föreningen kan i vissa frågor agera samtalspartner mot kommunen samt genomföra och verka för fortbildningsinsatser och erfarenhetsutbyten för medlemmar.

Medlemsavgiften är 350kr – 1500 kr beroende på omsättning.